[X]Tancar

ASESORÍA CIVIL

Tots hem sentit parlar d’un testament, coneixem el que és un D.N.I., un passaport però això no impedeix que ens puguin sorgir dubtes sobre la redacció d’un testament, la renovació de documents, els requisits d’un matrimoni o com gestionar una acceptació d’herència. En el Registre Civil s’inscriuen, entre altres coses, els naixements, matrimonis i defuncions. Els certificats d’aquestes inscripcions poden ser necessaris per a la tramitació d’algunes gestions. Nosaltres ens encarreguem d’aconseguir-los per tu.

 • Certificat de naixement 20€
 • Inscripció de matrimoni 55€
 • Inscripció de naixements 55€
 • Duplicat llibre família 40€
 • Certificat d’antecedents penals 45€*
 • Certificat d’últimes voluntats 28€*
 • Certificat de matrimoni 20€
 • Certificat de defunció 20€
 • Cancel·lació d’antecedents penals 40€
 • Contractes d’arrendament de tota classe de béns 25€
 • Testament 80€
 • Donacions 95€ (des de)
 • Herències (demanar pressupost)
 • Investigació en Registres públics (demanar pressupost)
 • Canvis de titularitat en el Registres (demanar pressupost)
 • Declaracions d’obra (demanar pressupost)
 • Reclamacions de llindars (demanar pressupost)
 • Ampliacions de cabuda (demanar pressupost)
 • Resolució de conflictes entre propietari i arrendatari (demanar pressupost)
 • Actualitzacions de renda (demanar pressupost)
 • Desnonament (demanar pressupost)
 • Reclamacions de rendes (demanar pressupost)
 • Llicència d’obertura (demanar pressupost)

*Inclou tasses
 
Per a més informació pots contactar amb nosaltres al telèfon 93.6242878, al mail info@avantiasesores.com o emplenant aquest formulari.

[X]Tancar

ASSESSORIA FISCAL

Potser tot el que fa referència als impostos és el que més preocupa al particular. Tots nosaltres estem obligats a pagar impostos a l’Administració local (IBI, impost de circulació...), autonòmica (ITP, AJD...) i Estatal (IRPF...). Nosaltres gestionem els teus impostos, quan facis una compravenda, quan decideixis declarar els teus ingressos de treball, sigui per compte propi o aliè, en qualsevol situació nosaltres et podem ajudar

 • Declaració de Renda Simplificada Individual 30€
 • Declaració de Renda Simplificada Unitat Familiar 40€
 • Declaració de Renda Ordinària Individual 50€
 • Declaració de Renda Ordinària Unitat Familiar 60€
 • Contestació a requeriments 25€
 • Recursos administratius 50€
 • Recursos contenciosos-administratius (demanar pressupost)
 • Tramitació impost successions/donacions (demanar pressupost)
 • Tramitació impost transmissions patrimonials (demanar pressupost)
 • Tramitació impost plusvàlua municipal 25€
 • Gestions Impost Béns Immobles 25€ (desde)
Per a més informació pots contactar amb nosaltres al telèfon 93.6242878, al mail info@avantiasesores.com o emplenant aquest formulari.

[X]Tancar

ASSESSORIA ESTRANGERIA

L’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria és un servei que proporciona informació, recolzament, acompanyament i ajuda paer a la tramitació de la documentació necessària per complir els procediments administratius i legals relacionals amb la Llei d’Estrangeria.

 • Visats (demanar pressupost)
 • Permisos de treball inicial 250€
 • Renovacions de permisos 150€
 • Modificacions de permisos 150€
 • Residència per arrelament 250€
 • Permís de residència per a inversors 180€
 • Permisos de treball de familiars ciutadans de la UE (demanar pressupost)
 • Permisos d’estudiant 180€
 • Reagrupació de familiars (primer familiar) 250€
 • Reagrupació de familiars (següents) 150€
 • Nacionalitat espanyola 395€
 • Targeta comunitària (1) 195€

(1)(1) Targeta per a fills de nacionalitzats espanyols fins a 26 anys.
Aquests preus no inclouen la tramitació de documents. L’interessat haurà d’aportar tota la documentació necessària per a l’expedient.
 
Per a més informació pots contactar amb nosaltres al telèfon 93.6242878, al mail info@avantiasesores.com o emplenant aquest formulari.

[X]Tancar

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Sovint ens plantegem el fet de comprar un habitatge en propietat. Llavors sorgeixen els dubtes sobre moltes qüestions relacionades amb el tema de la compravenda: si existeixen càrregues sobre l’immoble que volem comprar, si el contracte d’arres és correcte, com finançar la comprar... Nosaltres t’ajudem en el camí que et portarà a ser propietari.

 • Servei d’índexs de la propietat 25€
 • Gestió d’Escriptures (demanar pressupost)
 • Certificacions: són copies, transcripcions o trasllats, literals o en relació, del contingut del Registre . Són el mitjà per acreditar de forma fefaent la situació hipotecària de les finques i drets 25€
 • Certificació de càrregues 45€
 • Nota simple: document amb caràcter purament informatiu sobre la situació jurídica d’un bé immoble (habitatge, local, etc.). A través d’una nota simple es pot saber qui és el propietari d’un immoble, les càrregues hipotecaries que té i si existeix o no algun embargament 25€
 • Nota de localització: és un document que conté informació merament instrumental que serveix per facilitar la localització del Registre, província i municipi d’on figuren inscrits els bens o drets d’una persona 25€
 • Inscripció (demanar pressupost)
Per a més informació pots contactar amb nosaltres al telèfon 93.6242878, al mail info@avantiasesores.com o emplenant aquest formulari.

[X]Tancar

TRÁFICO

Actualment el cotxe no és un bé de luxe sinó un bé necessari que utilitzem per treballar diàriament. Per un cantó, la llei 17/2005, de 19 de juliol va introduir canvis importants en aquesta matèria que poden incloure la suspensió del carnet de conduir per acumulació de sancions (carnet per punts). Per això es aconsellable estudiar la possibilitat de recórrer les multes per evitar el pagament de la sanció i la pèrdua de punts. Nosaltres ens podem ocupar de fer aquestes gestions per tu.

 • Canvi de domicili 30€
 • Baixes 40€
 • Rehabilitacions 145€
 • Permís internacional de conduir 30€
 • Informes de la Prefectures de Trànsit 15€
 • Transferències (canvi de titularitat del vehicle) 99,90€ (1)
 • Duplicats 40€
 • Inscripció/cancel·lació reserva domini 90€
 • Carnet internacional (UE) 25€
 • Recursos de multes (demanar pressupost)
 • Informe embargament vehicle 25€

Tots els preus inclouen les tasses de Tràfic quan es generin.
(1) Inclou tasses de Tràfic però no l’Impost de Transmissions Patrimonials.
 
Per a més informació pots contactar amb nosaltres al telèfon 93.6242878, al mail info@avantiasesores.com o emplenant aquest formulari.

[X]Tancar

CONSULTORIA

Aquí hem plasmat alguns dels apartats que poden preocupar a un particular però fer una enumeració exhaustiva seria llarg i complicat. Temes com les possibles consultes de Seguretat Social, de temes administratius com contractes, de legalitzacions de documents, d’arrendaments, també són entre els nostres serveis. Aquí t’oferim alguns detalls i et convidem a contactat amb nosaltres si no trobes la resposta que encaixi amb les teves necessitats. Per a més informació, fes click aquí.

 • - Alta treballador/a de la llar 27€
 • - Alta treballador/a de la llar (més nòmines un any) 47€
 • - Alta treballador/a de la llar amb selecció 270€
 • - Alta treballador/a de la llar (selecció + nòmines) 290€
 • - Postil·la de l’Haia 19€ (des de)
 • - Traducció jurada (no inclou traducció) 15€ (des de)
 • - Consulta sobre renegociació deutes 20€
 • - Estudi situació financera client 75€ (des de)
 • - Negociació amb els creditors 195€ (des de)
 • - Obtenció número Seguretat Social 25€
 • - Informes Seguretat Social 25€
 • - Targeta Sanitaria Europea 9€
 • - Canvi domicili Seguretat Social 15€
 • - Tramitació prestacions Seguretat Social 50€
 • - Consultes laborals 25€ (des de)
 • - Redacció de documents i enviament de burofax 55€ (des de) (1)

(1) (1) Inclou el cost del burofax.
 
Per a més informació pots contactar amb nosaltres al telèfon 93.6242878, al mail info@avantiasesores.com o emplenant aquest formulari.

Segueix-nos a: Facebook Avanti Asesores Barcelona Twitter Avanti Asesores Barcelona Google+ Avanti Asesores Barcelona Linkedin Avanti Asesores Barcelona
Català | Español | English

Assessoria de particulars a Barcelona

No només les empreses i els autònoms tenen dubtes a l’hora de presentar les seves declaracions i complir les seves obligacions amb les Administracions, ja siguin locals, autonòmiques o estatals. També els particulars necessiten sovint assessorament en temes que desconeixen o en la tramitació de documents.
A Avanti no ens oblidem d’ells i per això posem a la seva disposició un ampli ventall de serveis que cobriran les seves necessitats.
Els nostres serveis abarquen:

ASSESSORIA CIVIL

Tots hem sentit parlar d’un testament, coneixem el que és un D.N.I. o un passaport, però això no impedeix que puguin sorgir dubtes sobre la redacció d’un testament, la renovació de documents, els requisits d’un matrimoni o com gestionar una acceptació d’herència. Al Registre Civil s’inscriuen, entre altres coses, els naixements, defuncions, matrimonis. Els certificats d’aquestes inscripcions ens poden ser necessàries per a la tramitació d’algunes gestions. Nosaltres ens encarreguem d’aconseguir-los per tu. Per a més informació, fes click aquí.

ASSESSORIA FISCAL

Potser tot el que fa referència als impostos és el que més preocupa al particular. Tots nosaltres estem obligats a pagar impostos a l’Administració local (IBI, impost de circulació...), autonòmica (ITP, AJD...) i Estatal (IRPF...). Nosaltres gestionem els teus impostos, quan facis una compravenda, quan decideixis declarar els teus ingressos de treball, sigui per compte propi o aliè, en qualsevol situació nosaltres et podem ajudar. Per a més informació, fes click aquí.

ASSESSORIA EXTRANGERIA

L’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria és un servei que proporciona informació, recolzament, acompanyament i ajuda paer a la tramitació de la documentació necessària per complir els procediments administratius i legals relacionals amb la Llei d’Estrangeria. Per a més informació, fes click aquí.

REGISTRE DE LA PROPIETAT

Sovint ens plantegem el fet de comprar un habitatge en propietat. Llavors sorgeixen els dubtes sobre moltes qüestions relacionades amb el tema de la compravenda: si existeixen càrregues sobre l’immoble que volem comprar, si el contracte d’arres és correcte, com finançar la comprar... Nosaltres t’ajudem en el camí que et portarà a ser propietari. Per a més informació, fes click aquí.

TRÀFIC

Actualment el cotxe no és un bé de luxe sinó un bé necessari que utilitzem per treballar diàriament. Per un cantó, la llei 17/2005, de 19 de juliol va introduir canvis importants en aquesta matèria que poden incloure la suspensió del carnet de conduir per acumulació de sancions (carnet per punts). Per això es aconsellable estudiar la possibilitat de recórrer les multes per evitar el pagament de la sanció i la pèrdua de punts. Nosaltres ens podem ocupar de fer aquestes gestions per tu.

CONSULTORIA

Aquí hem plasmat alguns dels apartats que poden preocupar a un particular però fer una enumeració exhaustiva seria llarg i complicat. Temes com les possibles consultes de Seguretat Social, de temes administratius com contractes, de legalitzacions de documents, d’arrendaments, també són entre els nostres serveis. Aquí t’oferim alguns detalls i et convidem a contactat amb nosaltres si no trobes la resposta que encaixi amb les teves necessitats. Per a més informació, fes click aquí.

Avís Legal